Profil zadavatele: Dům zahraniční spolupráce

Adresa: Na poříčí 1035/4, 110 00, Praha 1
IČ: 61386839
DIČ: CZ61386839
Www: http://www.dzs.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 60054385
Název používaného tržiště: https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZadavatel=Z00000668
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena