Informační panel / Information panel

Semináře a webináře


Důležitá informace pro všechny zadavatele i dodavatele!


Nová novela o zadávání veřejných zakázek nabyla účinnosti dne 16.7.2023! Ve sbírce zákona ji najdete pod číslem 166/2023 Sb.

Novela ZZVZ z pohledu DODAVATELE

Dlouho očekávaná NOVELA je už tady!

Volné termíny pro školení najdete na https://otideavzdelavani.cz/#first-section .

Nejnovější veřejné zakázky