Informační panel/Information panel

Semináře a webináře


Prokazování kvalifikace v ČR a SR - rozdíly a pohled z praxe

Cílem workshopu je seznámit účastníky s aktuální problematikou rozsahu prokazování kvalifikace ve veřejných zakázkách.

Rozsah a náplň:

• Rozsah požadavků na kvalifikaci
• Prokazování kvalifikace z pohledu jednotlivých typů řízení – zaměření na rozdíly mezi otevřeným a zjednodušeným podlimitním řízením
• Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele (subdodavatele)
• Prokazování kvalifikace v případě společné nabídky více dodavatelů
• Nejčastější chyby při prokazování kvalifikace


Chci to zkusit na: https://otideavzdelavani.cz/kurz/prokazovani-kvalifikace-v-cr-a-sr-rozdily-a-pohled-z-praxe

Nejnovější veřejné zakázky