Profil zadavatele: Město Příbor

Adresa: náměstí Sigmunda Freuda 19, 74258, Příbor
IČ: 00298328
DIČ: CZ00298328
Email: hajda@pribor-mesto.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 60054081
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Jak na funkční veřejné zakázky?
24.04.2019
Příprava nabídky do VZMR
15.05.2019
Námitky, návrhy a dotazy ve VZ aneb braňte se účinně
21.05.2019

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena