Profil zadavatele: Město Neratovice

Adresa: Kojetická 1028, 277 11, Neratovice
IČ: 00237108
DIČ: CZ00237108
Www: www.neratovice.cz
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 102893
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena