Profil zadavatele: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Adresa: Vinohradská 2577/178, 130 00, Praha 3
IČ: 47114304
DIČ: CZ47114304
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 60052469
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena