Profil zadavatele: Město Hranice

Adresa: Pernštejnské náměstí 1, 753 33, Hranice
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 60060350
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena