Profil zadavatele: Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Adresa: Husova 1430/34, 460 01, Liberec 1
IČ: 27283933
DIČ: CZ27283933
Evidenční číslo na ISVZUS: 207563
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena