Profil zadavatele: Městská část Praha 8

Adresa: Zenklova 1/35, 180 48, Praha 8
IČ: 00063797
DIČ: CZ00063797
Evidenční číslo na ISVZUS: 211094
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena