Informační panel/Information panel

Časopis Hospodářská kmora ocenila náš nástroj ajko uživatelsky nejpřívětivější elektronický nástroj!    

Dubnové vydání měsíčníku Hospodářská komora se zaměřilo na hodnocení a porovnávání všech elektronických nástrojů. Hodnoceny byly na základě jejich použitelnosti, dostupnosti a dalšími subjektivními vjemy s jejich veškerými klady i zápory. Náš elektronický nástroj Zadavatel.cz byl vyhodnocen nejlépe, jakožto uživatelsky nejpřívětivější.


Hospodářská komora evaluated our interactive instrument as the best, and user friendly!    

In the april magazine of Hospodářská komora was published the test of electronic interactive instruments. Electronic instruments was judged by their usability, availability and apart from other parameters, subjective impressions of the instrument. Our el. instruments  Zadavatel.cz came out of the rating as the best.

Veřejné zakázky