Profil zadavatele: Nemocnice Tábor, a.s.

Adresa: Kpt. Jaroše 2000/10, 390 03, Tábor
IČ: 26095203
DIČ: CZ699005400
Email: sekretariat@nemta.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 207716
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Příprava nabídky do VZMR
15.05.2019
Námitky, návrhy a dotazy ve VZ aneb braňte se účinně
21.05.2019

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena