Profil zadavatele: Dům zahraniční spolupráce

Adresa: Na poříčí 1035/4, 110 00, Praha 1
Ič: 61386839
Dič: CZ61386839
E-mail: info@dzs.cz
Www: http://www.dzs.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 60054385
Název používaného tržiště: https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZadavatel=Z00000668

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Registr smluv - novinky a zkušenosti z praxe
05.09.2017
Workshop: Příprava nabídky v praxi - elektronická vs. papírová
06.09.2017
Jak na veřejné zakázky v roce 2017 pro dodavatele
14.09.2017

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena