Profil zadavatele: Město Kyjov

Adresa: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01, Kyjov
IČ: 00285030
DIČ: CZ00285030
Evidenční číslo na ISVZUS: 210536
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Odpovědné zadávání, novela ZZVZ od 01.01.2021 - Dodavatelé

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena