Profil zadavatele: Český telekomunikační úřad

Adresa: Sokolovská 58/219, 190 00, Praha 9
IČ: 70106975
DIČ: CZ70106975
Email: krojj@ctu.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 103752
Název používaného tržiště: http://www.tendermarket.cz, https://nen.nipez.cz
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Příprava nabídky do VZMR
15.05.2019
Námitky, návrhy a dotazy ve VZ aneb braňte se účinně
21.05.2019

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena