Profil zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Adresa: Líšeňská 2657/33a, 636 00, Brno-Líšeň
IČ: 44994575
DIČ: CZ44994575
Evidenční číslo na ISVZUS: 101986
Název používaného tržiště: https://www.tendermarket.cz/Z00000630.profil
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena