Profil zadavatele: Město Jilemnice

Adresa: Masarykovo náměstí 82, 514 01, Jilemnice
IČ: 00275808
Evidenční číslo na ISVZUS: 60065005
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Odpovědné zadávání, novela ZZVZ od 01.01.2021 - Dodavatelé

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena