Přihlášení vypršelo. Přihlašte se znovu.

Profil zadavatele:   Palivový kombinát Ústí, státní podnik

AdresaHrbovická 2
403 39 Chlumec
00007536
DIČCZ00007536
E-MailOdeslat zprávu
WWWwww.pku.cz
Evidenční číslo na ISVZUS60050152
The Počet vystavených zakázek chart showing Počet zakázek series.
The Počet zakázek podle typu chart showing Počet zakázek series.

Pro zobrazení detailnější statistiky klikněte na jeden z ukázkových grafů.


Vypsané zakázky - aktivní

Název zakázky 
Číslo zakázky 
Specifikace zadávacího řízení 
Typ veřejné zakázky 
Sledování 
Prvky počítačové sítě PKÚ, s. p. - serveryA426+A428Zjednodušené podlimitní řízeníDodávkybSledovatZakazku
Vybavení pro práce na ZNHČ – Hydraulická vrtná souprava na pásovém podvozku včetně vybaveníA2311Zjednodušené podlimitní řízeníDodávkybSledovatZakazku
Laboratorní analýzy vzorků zemin a podzemní vody a jejich odborné vyhodnoceníA6063Otevřené řízeníSlužbybSledovatZakazku
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění motorových vozidel a skupinové úrazové pojištění osob (bánští záchranáři) Akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce - provozní práceOtevřené řízeníSlužbybSledovatZakazku

Doporučujeme
SMLOUVY VE VZ PODLE NOVÉHO ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
29. 9. 2016
KONFERENCE - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2016/2017 „NOVÝ ZÁKON – BUDIŽ SVĚTLO?“
5. 10. 2016
Všechny druhy veřejných zakázek v kostce podle nového zákona
11. 10. 2016

Zakázky po ukončení lhůty pro podání nabídek

Název zakázky 
Číslo zakázky 
Specifikace zadávacího řízení 
Druh zakázky 
Sledování 
Znalecký posudek dle platné cenové vyhlášky a znalecký posudek na cenu v místě a čase obvyklou, srovnávací a výnosovou metodou, na ocenění pozemků v k. ú. Bylany u Mostu, Čepirohy, Hořany, Slatinice u Mostu a Třebušice Akce nemá číselný kód, je součástí položky LP-PPVeřejná zakázka malého rozsahuSlužbybSledovatZakazku1
Základní studie proveditelnosti využití hydrických rekultivací na území Ústeckého kraje pro energetické účely - přečerpávací elektrárnyAkce nemá číselný kód, je součástí položky LP-PP Veřejná zakázka malého rozsahuSlužbybSledovatZakazku1
Hospodárnice v rekultivacích PKÚ, s. p.A543Veřejná zakázka malého rozsahuStavební prácebSledovatZakazku1
Odvodnění S a SZ svahu – Odvedení srážkových vodA1243Veřejná zakázka malého rozsahuStavební prácebSledovatZakazku1
Opravy podlah provozních objektů v areálech střediska Doly a úpravny Komořany v roce 2016Akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce – provozní práceVeřejná zakázka malého rozsahuStavební prácebSledovatZakazku1
Záchranný archeologický výzkumAkce nemá číselný kód, je součástí položky LP-PPVeřejná zakázka malého rozsahuSlužbybSledovatZakazku1
Koncepce správy a následného využívání rekultivovaných území v Ústeckém kraji - socioekonomická částAkce nemá číselný kód, je součástí položky LP-PP Veřejná zakázka malého rozsahuSlužbybSledovatZakazku1
Sledování změn přírodního prostředí na plochách s prováděnou sanací starých ekologických zátěží v oblasti EVL Soutok-Podluží a ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko, pro roky 2016 -2019 A4001Veřejná zakázka malého rozsahuSlužbybSledovatZakazku1
Likvidace jámy Jindřich - Jedomělice, k. ú. JedoměliceA2274Veřejná zakázka malého rozsahuStavební prácebSledovatZakazku1
Rekultivace odvalu Tuchlovice a odvalů Schoeller - následná péčeA2304Veřejná zakázka malého rozsahuSlužbybSledovatZakazku1
Strana 1 z 28 (271 položek)< Předchozí1234567262728Další >

Zakázka byla zadána - Archiv

Název zakázky 
Číslo zakázky 
Specifikace zadávacího řízení 
Druh zakázky 
Čerpadla na ČS Franz Josef – 2 kusyA569Veřejná zakázka malého rozsahuDodávky
Demolice objektu - útulek pracovníků dopravy v areálu Úpravny uhlí KomořanyA5044Veřejná zakázka malého rozsahuStavební práce
Daňový poradce pro Palivový kombinát Ústí, státní podnikAkce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce - provozní práceVeřejná zakázka malého rozsahuSlužby
Dopouštění vody do Jezera MostA1340Jednací řízení bez uveřejněníDodávky
Vypracování prováděcích projektových dokumentací oprav objektů v areálech střediska Doly a úpravny Komořany v roce 2016Akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce - provozní práceVeřejná zakázka malého rozsahuSlužby
Geotechnické kontrolní sledování bývalého lomu Chabařovice v letech 2016 - 2017A36Veřejná zakázka malého rozsahuSlužby
Likvidace těžní jámy č. 37 bývalého dolu ThurnA481Veřejná zakázka malého rozsahuStavební práce
Stroje a vozidla PKÚ, s. p. – terénní automobil pick-upA425+A427Veřejná zakázka malého rozsahuDodávky
Geotechnické kontrolní sledování bývalého lomu Ležáky v letech 2016 - 2017A1120Zjednodušené podlimitní řízeníSlužby
Vybudování monitorovacího vrtu PustinkaA2314Veřejná zakázka malého rozsahuStavební práce
Strana 1 z 3 (22 položek)< Předchozí123Další >

Vypsané zakázky - Zrušeno

Název zakázky 
Číslo zakázky 
Specifikace zadávacího řízení 
Druh zakázky 
Zhodnocení úspěšnosti nápravných opatření po těžbě ropy a zemního plynu v CHOPAV Kvartér řeky MoravyA4001Zjednodušené podlimitní řízeníSlužby
Ochrana důlních vod v kladenském revíruA2305Otevřené řízeníStavební práce
Podniková komunikační síť, dodávka souvisejících služeb a zařízeníAkce nemá číselný kódOtevřené řízeníSlužby
Statické zabezpečení SO 239 – závodní kuchyněA328Otevřené řízeníStavební práce